Όροι Χρήσεως

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου epipla-xylo.gr

1.Γενικοί Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.
2. Όροι χρήσης

Επιτρέπεται η προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των πληροφοριών στον παρόντα ιστότοπο για προσωπική, μη εμπορική προβολή. Αυτό είναι χορήγηση αδείας και όχι μεταβίβαση τίτλου και με αυτήν την άδεια δεν επιτρέπεται:
Να τροποποιήσει ή να αντιγράψει το υλικό.
Χρησιμοποιήστε το υλικό για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική).
Να αφαιρέσετε τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από το υλικό ή να “αντιγράψετε” το υλικό σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.
Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή. Αφού τερματίσετε την προβολή αυτών των υλικών ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθυνών

Το περιεχόμενο στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχετε “όπως είναι”. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων του. Περαιτέρω, η ιστοσελίδα δεν εγγυάται και δεν κάνει καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, τα αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των πληροφοριών σε αυτήν.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα ή οι διαχειριστές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κερδών, ή λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας,) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των πληροφοριών στην παρούσα ιστοσελίδα. Έστω και αν έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για το ενδεχόμενο τέτοιου είδους ζημιάς η ιστοσελίδα ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της.

5. Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα δεν έχει εξετάσει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την επικύρωση του site. Η χρήση οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας είναι ευθύνη του χρήστη.
6. Τροποποιήσεις όρων χρήσης του ιστότοπου

Ο ιστότοπος μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό τόπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.
7. Ισχύον Δίκαιο
Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τον παρόντα ιστότοπο θα διέπεται από τη νομοθεσία του Ελληνικού κράτους , ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.
Πολιτική Απορρήτου

Η ιδιωτική σας ζωή είναι πολύ σημαντική για εμάς. Γιαυτό δεν συλλέγουμε κανενός είδους προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών της εν λόγω ιστοσελίδας.